"send one's son" — Słownik kolokacji angielskich

send one's son kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś syn
  1. send czasownik + son rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We sent our son to private school for 12 years.

    Podobne kolokacje: