"son called" — Słownik kolokacji angielskich

son called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): syn zadzwonił
  1. call czasownik + son rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I tried to call my son but couldn't get through.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo