"born in the son" — Słownik kolokacji angielskich

born in the son kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urodzony w synu
  1. born czasownik + son rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The couple had two children, a daughter born in 1790 and a son in 1791.

    Podobne kolokacje: