"send a gift" — Słownik kolokacji angielskich

send a gift kolokacja
Popularniejsza odmiana: send gifts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij prezent
  1. send czasownik + gift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But she had sent a great gift in her place.

    Podobne kolokacje: