"send gifts" — Słownik kolokacji angielskich

send gifts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij prezenty
  1. send czasownik + gift rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But she had sent a great gift in her place.

    Podobne kolokacje: