"send expeditions" — Słownik kolokacji angielskich

send expeditions kolokacja
Popularniejsza odmiana: send an expedition
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wyprawy
  1. send czasownik + expedition rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Your people announced they would send an expedition here like us.