BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"send an expedition" — Słownik kolokacji angielskich

send an expedition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wyprawę
  1. send czasownik + expedition rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Your people announced they would send an expedition here like us.

powered by  eTutor logo