"send things" — Słownik kolokacji angielskich

send things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij rzeczy
  1. send czasownik + thing rzeczownik
    Silna kolokacja

    People would send things in and I'd just keep them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo