"send telegrams" — Słownik kolokacji angielskich

send telegrams kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a telegram
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij telegramy
  1. send czasownik + telegram rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He actually sent me a telegram after my first show.

    Podobne kolokacje: