"send a telegram" — Słownik kolokacji angielskich

send a telegram kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): depeszuj
  1. send czasownik + telegram rzeczownik
    Silna kolokacja

    He actually sent me a telegram after my first show.

    Podobne kolokacje: