MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"send one's body" — Słownik kolokacji angielskich

send one's body kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś ciało
  1. send czasownik + body rzeczownik
    Silna kolokacja

    Would they even send his body back to the Dakotas?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo