BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"send one's body" — Słownik kolokacji angielskich

send one's body kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś ciało
  1. send czasownik + body rzeczownik
    Silna kolokacja

    Would they even send his body back to the Dakotas?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo