"send several athletes" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send athletes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilku sportowców
  1. send czasownik + athlete rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It has sent athletes to almost every Games since then.

    Podobne kolokacje: