BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"send one's answer" — Słownik kolokacji angielskich

send one's answer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś odpowiedź
  1. send czasownik + answer rzeczownik
    Silna kolokacja

    Just tell us what ichthyosis is, and send your answer on a postcard to the address on page 2 by 30 June.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo