Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send photos" — Słownik kolokacji angielskich

send photos kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij zdjęcia
  1. send czasownik + photo rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Also, why was she sending photos of herself to her husband?

powered by  eTutor logo