"send one's delegation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send a delegation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś delegacja
  1. send czasownik + delegation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Before the month was over, the groups sent a 33-member delegation to Israel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo