"send women" — Słownik kolokacji angielskich

send women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kobiety
  1. send czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is the only one to which women are sent.

    Podobne kolokacje: