"send letters" — Słownik kolokacji angielskich

send letters kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a letter
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij listy
  1. send czasownik + letter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had recently sent me a letter to say, did I still care?

    Podobne kolokacje: