"letter dated" — Słownik kolokacji angielskich

letter dated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): list spotykał się
  1. date czasownik + letter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He held a letter dated early March, saying there would be a bed in three weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo