BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"send one's shares" — Słownik kolokacji angielskich

send one's shares kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś części
  1. send czasownik + share rzeczownik
    Silna kolokacja

    The results sent shares higher by 10.5 percent on Tuesday, to close at $20.67.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo