KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send planes" — Słownik kolokacji angielskich

send planes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij samoloty
  1. send czasownik + plane rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Navy's sent planes, but they've got the same problem we have.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo