ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy planes" — Słownik kolokacji angielskich

buy planes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup samoloty
  1. buy czasownik + plane rzeczownik
    Silna kolokacja

    Many of the people who bought planes in 1978 and 1979 put them back on the market.

    Podobne kolokacje: