"send payments" — Słownik kolokacji angielskich

send payments kolokacja
Popularniejsza odmiana: send payment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij zapłaty
  1. send czasownik + payment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sometimes their families actually sent them regular payments, on the understanding that they'd stay away.

powered by  eTutor logo