Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"send one's head" — Słownik kolokacji angielskich

send one's head kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś głowa
  1. send czasownik + head rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When I send your head back to him, I'll turn the bag inside out.

    Podobne kolokacje: