BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"send one's daughter" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś córka
  1. send czasownik + daughter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Five years ago, when she was 28, her husband sent their daughter back home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo