BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"send messengers" — Słownik kolokacji angielskich

send messengers kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a messenger
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij posłańców
  1. send czasownik + messenger rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She never once sent a messenger or anything after Mother died.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo