"send postcards" — Słownik kolokacji angielskich

send postcards kolokacja
Popularniejsza odmiana: send a postcard
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyślij pocztówki
  1. send czasownik + postcard rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Do send me a postcard as to how you got on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo