BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"send tremors" — Słownik kolokacji angielskich

send tremors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij drżenia
  1. send czasownik + tremor rzeczownik
    Silna kolokacja

    The investigation, which dates back to 1992, has sent tremors through the real estate industry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo