"send athletes" — Słownik kolokacji angielskich

send athletes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij sportowców
  1. send czasownik + athlete rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has sent athletes to almost every Games since then.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo