"name Athlete" — Słownik kolokacji angielskich

name Athlete kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imię Sportowiec
  1. name czasownik + athlete rzeczownik
    Silna kolokacja

    Lewis was again named Athlete of the Year by the magazine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo