"send others" — Słownik kolokacji angielskich

send others kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij innych
  1. send czasownik + others rzeczownik
    Silna kolokacja

    All we have to do is send the children and others up there.

    Podobne kolokacje: