TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"send packets" — Słownik kolokacji angielskich

send packets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij paczki
  1. send czasownik + packet rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And that is the last packet sent in the clear.

    Podobne kolokacje: