"send comments" — Słownik kolokacji angielskich

send comments kolokacja
Popularniejsza odmiana: send Comments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij komentarze
  1. send czasownik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Please feel free to send us your comments and questions.

    Podobne kolokacje: