"send several women" — Słownik kolokacji angielskich

send several women kolokacja
Popularniejsza odmiana: send women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilka kobiet
  1. send czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is the only one to which women are sent.

    Podobne kolokacje: