PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send thoughts" — Słownik kolokacji angielskich

send thoughts kolokacja
Popularniejsza odmiana: send one's thoughts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij myśli
  1. send czasownik + thought rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I am with you, he sent his thoughts after her.