"send several children" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send one's children
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilkoro dzieci
  1. send czasownik + child rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 2012 they were able to sent 100 children to school for an entire year.

    Podobne kolokacje: