"send several children" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: send one's children
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilkoro dzieci
  1. send czasownik + child rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Some day your brother's child will be sent to you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo