KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send one's ships" — Słownik kolokacji angielskich

send one's ships kolokacja
Popularniejsza odmiana: send ships
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś statki
  1. send czasownik + ship rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Should she have sent more ships to find the source?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo