BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"send E-mail" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send E-mail" po angielsku

czasownik
 1. wysyłać e-maila
  I'll send you an e-mail tomorrow. (Wyślę ci jutro e-maila.)
  Please send me an e-mail when you get the parcel. (Proszę wyślij mi e-maila, kiedy dostaniesz paczkę.)
  link synonim: drop an email

"send E-mail" — Słownik kolokacji angielskich

send E-mail kolokacja
Popularniejsza odmiana: send e-mails
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij pocztę elektroniczną
 1. send czasownik + e-mail rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  So they sent E-mail to everyone on the school list.

  Podobne kolokacje:

podobne do "send E-mail" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "send E-mail" po polsku

rzeczownik
phrasal verb
odbić (o wiadomości e-mail, np. z powodu niepoprawnie wpisanego adresu mailowego) = bounce back
przysłówek
czasownik
przymiotnik
nieczytany (np. wiadomość e-mail) = unread
inne

powered by  eTutor logo