"send one's wife" — Słownik kolokacji angielskich

send one's wife kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś żona
  1. send czasownik + wife rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If anything physical is required that we can't handle, you will send your wife.

    Podobne kolokacje: