"send invitations" — Słownik kolokacji angielskich

send invitations kolokacja
Popularniejsza odmiana: send an invitation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij zaproszenia
  1. send czasownik + invitation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From the different parts of Japan, the people began to send him invitations.

podobne do "send invitations" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send invitations" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne