"send applications" — Słownik kolokacji angielskich

send applications kolokacja
Popularniejsza odmiana: send one's passport application
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij podania
  1. send czasownik + application rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition, officials often must send applications back for more information.

podobne do "send applications" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send applications" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik