BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
2. let go = puszczać, wypuszczać, odpuszczać let go
4. stop going = przestań iść stop going
5. consider going = zastanów się nad pójściem consider going
6. avoid going = uniknij pójścia avoid going
7. remember going = przypomnij sobie pójście remember going
8. get going = musieć iść, zbierać się (do wyjścia) get going
9. begin going = zacznij iść begin going
10. mean going = oznaczaj pójście mean going
11. seen going = zobaczone pójście seen going
12. go go = przejdź przejdź go go
13. want go = chcieć przejdź want go
14. like going = jak pójście like going
15. find gone = znajdować przebyty find gone
16. decide go = decydować przejdź decide go
17. try going = spróbuj iść try going
18. make going = marki pójście make going
19. go into hiding = ukryć się go into hiding
20. want to go = chciej pójść want to go
21. decide to go = zdecyduj się pójść decide to go
22. plan to go = plan pójścia plan to go
23. end up going = koniec w górę pójścia end up going
24. refuse to go = odmów pójścia refuse to go
25. go without saying = obądź się bez mówienia go without saying
26. volunteer to go = podejmij się pójścia volunteer to go
27. scheduled to go = zaplanowany pójść scheduled to go
28. go to go = idź do przejdź go to go
29. got to go = namówiony by pójść got to go
30. allowed to go = pozwolić pójść allowed to go
31. choose to go = postanów pójść choose to go
32. prepared to go = przygotować się by pójść prepared to go
33. intend to go = miej zamiar pójść intend to go
34. tend to go = miej skłoności do pójścia tend to go
35. need to go = potrzebuj pójść need to go
36. like to go = lubić pójść like to go
37. try to go = spróbuj pójść try to go
38. prefer to go = wól pójść prefer to go
39. afford to go = pozwól sobie na pójście afford to go
40. seem to go = wydawaj się pójść seem to go
41. expect to go = spodziewaj się, że pójść expect to go
42. forced to go = zmuszony do pójścia forced to go
43. agree to go = zgódź się pójść agree to go
44. continue to go = kontynuuj pójście continue to go
45. determined to go = zdecydować się pójść determined to go
46. permitted to go = pozwolić pójść permitted to go
47. threaten to go = zagroź, że pójść threaten to go
48. turn to go = odwróć się by pójść turn to go
49. start to go = zacznij iść start to go
50. wish to go = chciej pójść wish to go
51. wait to go = poczekaj by pójść wait to go
52. enjoy going = lubić iść enjoy going
53. use to go = użyj by pójść use to go
54. begin to go = zacznij iść begin to go
55. persuade to go = przekonaj by pójść persuade to go
56. encourage to go = zachęcaj by pójść encourage to go
57. love to go = miłość pójść love to go
58. leave to go = wychodzić przejdź leave to go
59. go on talking = kontynuuj rozmawianie go on talking
60. required to go = wymagać by pójść required to go
61. invite to go = zaproś by pójść invite to go
62. hope to go = miej nadzieję pójść hope to go
63. advise to go = poradź pójść advise to go
64. mind going = miej coś przeciw pójściu mind going
65. risk going = zaryzykuj pójście risk going
66. order to go = polecenie pójścia order to go
67. urge to go = nakłoń by pójść urge to go
68. ask to go = poproś by pójść ask to go
69. mean to go = miej zamiar pójść mean to go
70. set to go = zadany by pójść set to go
71. appear to go = wydaj się pójść appear to go
72. tell to go = każ pójść tell to go
73. go before returning = pójdź przed wracaniem go before returning
74. love going = pójście miłosne love going
75. convince to go = przekonaj do pójścia convince to go
76. contemplate going = zastanawiaj się nad pójściem contemplate going
77. go into making = wejdź do robienia go into making
78. make to go = robić pójść make to go
79. beg to go = błagaj by pójść beg to go
80. tell go = mówić przejdź tell go
  • Mark went to his son's room to tell him to hang up and go to bed.
  • Tell her to drop whatever she's doing and go with you.
  • Bill told me to turn off the lights and go back to work.
  • Don't tell me to forget about it and go to sleep.
  • He shows me that, until they tell you to pack up and go home, keep going.
  • "He told me to take it easy and go along with them."
  • Were they about to tell him to take the fleet and go?
  • Tell him to shut off the computer and go to bed.
  • "She done already told me to shut up or go home."
  • I tell to him to please rest them on the ground and go.
81. take to go = zabierać przejdź take to go
82. come to go = przyjdź pójść come to go
83. know to go = wiedzieć pójść know to go
84. offer to go = zaproponuj by pójść offer to go
85. know going = znaj pójście know going
86. cause to go = powodować pójść cause to go
87. warn to go = ostrzeż by pójść warn to go
88. suggest going = zasugeruj iść suggest going
89. go toward explaining = pójdź w kierunku wyjaśniania go toward explaining
90. go as saying = pójdź jako mówienie go as saying
91. allow go = pozwalać przejdź allow go
92. bother going = martw pójście bother going
93. go on working = kontynuuj pracowanie go on working
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.