"warn to go" — Słownik kolokacji angielskich

warn to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrzeż by pójść
  1. warn czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    A woman warned him not to go to Ireland because the director is a monster.

    Podobne kolokacje: