"avoid going" — Słownik kolokacji angielskich

avoid going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniknij pójścia
  1. avoid czasownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    After that, I could not avoid going home any longer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo