"remember going" — Słownik kolokacji angielskich

remember going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypomnij sobie pójście
  1. remember czasownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    I can remember going with mother to hear them sing.

    Podobne kolokacje: