"tend to go" — Słownik kolokacji angielskich

tend to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej skłoności do pójścia
  1. tend czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    People tended to go quickly, the few who came at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo