"encourage to go" — Słownik kolokacji angielskich

encourage to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj by pójść
  1. encourage czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    And he spent about 15 minutes encouraging me to go to law school, to stay active in politics.

    Podobne kolokacje: