"order to go" — Słownik kolokacji angielskich

order to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polecenie pójścia
  1. order czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    What if I had to order him to go to his death?

    Podobne kolokacje: