"stopped going" — Słownik kolokacji angielskich

stopped going kolokacja
Popularniejsza odmiana: stop going
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójście spowodowano przerwę
  1. stop czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    But I had to stop going to school after a while.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo