"love going" — Słownik kolokacji angielskich

love going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójście miłosne
  1. love czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    I used to love going to his office, except for the shots.

    Podobne kolokacje: