"enjoy going" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić iść
  1. enjoy czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    He was kind, friendly, with a sense of fun and I enjoyed going to his house.

    Podobne kolokacje:

podobne do "enjoy going" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "enjoy going" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne